tr?id=1036673940328246&ev=PageView
&noscript=1

Formularz zwrotu - odstąpienia od umowy

       Do pobrania FORMULARZ ZWROTU - ODSTĄPIENIA OD UMOWY w pliku pdf.

 1. Jako konsument w rozumieniu właściwych przepisów, który zawarł umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu. W celu skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz wysłać je w formie pisemnej lub elektronicznej (sklep@joanna.pl) na adres Sprzedającego.
   
 2. Gdy skorzystasz ze swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest traktowana jako niezawarta a wszelkie płatności, które dokonałeś podlegają zwrotowi (z wyłączeniem kosztów wysyłki o ile wybrałeś inny niż najtańszy sposób dostawy). Wszelkie wzajemne świadczenia dokonane przez strony ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Możesz korzystać z Towaru jedynie w zakresie umożliwiającym mu stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w następstwie przekroczenia przez Ciebie powyższego zakresu korzystania z Towaru.
   
 3. Wzajemne świadczenia stron powinny być zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedającego Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
 4. Zwracając Towar powinieneś go opakować w sposób zapewniający jego nienaruszalność w trakcie transportu, jeżeli to możliwe powinieneś odesłać Towar do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu. W miarę możliwości powinieneś dołączyć do odsyłanego Towaru dowód zakupu w postaci faktury VAT na adres Sprzedającego.
   
 5. Koszty opakowania, wysyłki Towaru oraz wszelkie inne koszty wynikłe z odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość obciążają Ciebie.