tr?id=1036673940328246&ev=PageView
&noscript=1

Informacja o ochronie danych osobowych

Artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązuje nas, czyli Laboratorium Kosmetyczne Joanna B. Górka, R. Korczak Spółka Jawna – dalej LK Joanna, do przekazania Tobie następujących informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych jest LK Joanna. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych LK Joanna prosimy o wysłanie wiadomości pod adres: iod@joanna.pl lub kontakt telefoniczny z numerem telefonu:+48 223370978.
 2. LK Joanna zbiera następujące informacje podane dobrowolnie przez Ciebie:

  a)    Twoje imię i nazwisko,

  b)    firmę (nazwę) przedsiębiorstwa, które prowadzisz,

  c)     Twój adres email,

  d)    Twój adres pocztowy lub podany przez Ciebie inny adres do korespondencji,

  e)    numer telefonu,

  f)      numer PESEL lub NIP.

 3. Podane przez Ciebie dane wykorzystywane są:

  a)    na potrzeby realizacji składanych przez Ciebie zamówień i organizacji dostawy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

  b)    w celu należytego wykonania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

  c)     o ile wyrazisz na to zgodę - w celu przesyłania newslettera (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

 4. Dane mogą zostać udostępnione bądź przekazane:

  a)    firmie kurierskiej lub pocztowej – w celu realizacji dostawy zakupionych towarów,

  b)    agentom płatniczym - na potrzeby realizacji płatności za zamówienie,

  c)     firmie informatycznej, serwisującej oprogramowanie Sklepu internetowego - w granicach w jakich jest to konieczne dla należytego wykonywania usługi serwisu,

  d)    upoważnionym organom państwowym – w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa zobowiązujące Administratora do udostępnienia danych tym organom.

 5. Twoje dane są przetwarzane do momentu zajścia późniejszego z następujących zdarzeń:

  a)    upływ terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionymi towarami,

  b)    usunięcie Twojego konta w Sklepie internetowym, jeżeli dokonałeś rejestracji konta

  c)    upływ terminu do przechowywania dokumentów księgowych.

 6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Sklepu.
 7. Masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.